Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsbrev

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Nyhetsblad Nr 10 – Ledare

I närvaron av John Cowper Powys

av Håkan Stockhaus

 

I det brittiska Powys Society Newsletter no 61, 2007, berättar Charles Lock om ett möte med Sven Erik Täckmark på Katarinagården i slutet av april. Under sommaren besökte Håkan Stockhaus Sven Erik och här följer hans referat av mötet, skrivet medan Sven Erik ännu levde. Vi publicerar det utan förändringar:

Vid en sammankomst med Sven Erik Täckmark i somras mötte jag i honom en ovanligt pigg och nyfiken 91-årig gentleman. John Cowper Powys kom att kalla Sven Erik ”Eric the Red” efter att de hade mötts hemma hos författaren i Wales 1938. De utvecklade en mångårig och produktiv korrespondens som skulle förtäta deras samförstånd.

Håkan Stockhaus: Vad håller dig i sådan god form, Sven Erik?

Sven Erik Täckmark: Jag vinnlägger mig om att intressera mig lika mycket för min omvärld, som för min andliga spis.

HS: Är du nyfiken, helt enkelt?

SET: Just det. Jag är för det mesta lika nyfiken numer som jag alltid varit. Nyfikenheten leder en alltid framåt bara man bejakar den. Väcker upp till intresse och engagemang. Ja, till motivation, vet jag. Det är en oerhört viktig egenskap. Som du vet, jag läser fortfarande med stor lust och glädje exempelvis.

HS: Säg, känner du på något sätt närvaron av John Cowper Powys här i din vistelse på Katarinagårdens äldreboende?

SET: Både ja och nej, blir mitt svar.

HS: Menar du att du ser John Cowper Powys gående omkring här på avdelningen? Att du känner hans spirituella närvaro?

SET: Nej inte alls på det sättet. Däremot kan jag varsebli Johns mentalitet spöka. Som du vet har John Cowper Powys alltid talat till mig genom sina skrivna texter. Därmed har han också tilltalat mig. Jag vistas ofta i stämning med det han så skickligt uttryckte när det begav sig. Kan liksom leva mig in i hans språkliga, rent magiska berättarförmåga. Då känner jag närvaron av John Cowper Powys och inspiration från hans litterära snille här på Katarinagårdens vårdhem. Han är i högsta grad levande på så vis!

Vi avslutar en trevlig stund med en kopp kaffe med bulle, och Sven Erik hälsar till alla vänner varhelst de befinner sig.

 

 

Denna sida uppdaterad 4 april 2012.