Beskrivning: Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Nyhetsbrev

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Till nuvarande och tidigare medlemmar i
John Cowper Powyssällskapet

av Lars Gustaf Andersson

Det svenska John Cowper Powyssällskapet har ägt bestånd i över ett decennium. Vi kan glädjas åt att ha medverkat till att skrifterna Ensamhetens filosofi och Självbiografin utkommit och fått spridning, och att kontakter har skapats mellan Powysläsare runt om i landet. Genom vårt eget nyhetsbrev, genom den hemsida som Olof Björner administrerat, och genom kontakterna med det brittiska Powys Society och den franska tidskriften ”la lettre powysienne” har sällskapet arbetat för att sprida kunskap om John Cowper Powys och blivit en del av den internationella gemenskapen kring Powysläsningen.

Alla dessa goda erfarenheter till trots har det varit svårt att driva sällskapet som en förening med medlemsavgifter som enda inkomstkälla. Vi har länge brottats med vikande medlemssiffror och låg föreningsaktivitet. Det har också varit synnerligen svårt att engagera medlemmar i styrelsearbetet. Som jag har sagt tidigare kan denna belägenhet säkert spåras tillbaka till Sven Eriks bortgång - mycket av sällskapets energi hämtades från Sven Erik Täckmark och den direkta relation till John Cowper Powys som han representerade.

Vid årsmötet 2010 beslutades att vi upplöser sällskapet som formell förening med allt vad det innebär av ekonomi och firmateckning etc. och ombildar oss till en vänförening. Mötet resonerade som så att vi ändå är ett så litet sällskap att vi inte kan ha någon fungerande ekonomi baserad på medlems-avgifter. Istället skulle vi kunna försöka att med hjälp av bland annat vår hemsida kalla till samtal och öppna föreläsningar kring Powys och arvet efter honom. Sällskapet kan – och bör – behålla sitt namn, men avformaliseras och får legalt samma status som vilken grupp som helst som träffas och upprätthåller gemensamma intressen.

Årsmötets beslut 2010 måste bekräftas i ett beslut av ett nästkommande årsmöte. Detta har nu skett. Enligt bifogat protokoll från årsmötet 2011 omorganiseras alltså föreningen till ”en informell vänförening med bibehållande av namn och syfte”. Beslutet innebär att en fas i John Cowper Powys-sällskapets historia är avslutad, men inte att verksamheten upphör. Vi försöker nu sprida kunskap om det nya läget genom föreliggande informationsbrev, och ber alla nuvarande och förutvarande medlemmar i sällskapet att hålla sig informerade om kommande aktiviteter genom att ta del av hemsidan http://www.bjorner.com/powys.htm. Vid årsmötet ställde sig Gunnar Lundin, Håkan Stockhaus och undertecknad till förfogande som kontaktpersoner. Det är utmärkt om som många som möjligt meddelar e-postadresser till oss.

I Nyhetsbrev nr 13, som tillställdes alla betalande medlemmar, finns ett avsnitt ur The Art of Growing Old från 1944, översatt till svenska av Gunnar Lundin och Sven Erik Täckmark; spånorna av ett projekt de påbörjade efter att ha avslutat arbetet med Ensamhetens filosofi. Gunnar har nyligen tillsammans med Lars Krumlinde börjat om med arbetet, och det innebär att Konsten att åldras förhoppningsvis kan bli nästa volym att ge ut i bokform.

Konsten att åldras och många andra saker finns det skäl att återkomma till; det saknas inte ämnen för våra samtal i framtiden!

Jag vill med det här brevet tacka alla som har varit med om vår resa. Vi ses igen!

Lars Gustaf Andersson

Lund i juli 2011.

Sällskapet har regelbundet gett ut ett nyhetsbrev . Hittills har tretton stycken nyhetsbrev publicerats.

 

 

Denna sida uppdaterad 3 april 2012.