Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsblad

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

Kontakt

Om hemsidan

In English

John Cowper Powys på svenska

 

Bibliografi

 

Modern Själskultur (The Meaning of Culture 1929) i Alf Ahlbergs översättning 1935, reviderad översättning med titeln Kulturens mening utgiven på Studiekamratens förlag 1994.

 

Ensamhetens filosofi (A Philosophy of Solitude 1933) i översättning av Gunnar Lundin och Sven Erik Täckmark på Ariels förlag 2004 i samarbete med Svenska John Cowper Powyssällskapet.

 

Lyckans väsen. En bok om konsten att vara lycklig (The Art of Happiness 1935) i översättning av Hanna Diedrichs. Natur och Kultur, Stockholm 1937.

 

Dårarnas dans (Ducdame 1925) översatt till svenska av Sven Erik Täckmark., utgiven på Coeckelberghs förlag 1977.

 

Wolf Solent Del 1: Koltrastens sång, Del 2: Att uthärda eller fly (Wolf Solent 1929) översatt av Sven Erik Täckmark. Coeckelberghs 1975.

 

Texter

Ett kort utdrag ur det nionde kapitlet i John Cowper Powys Självbiografi i Sven Erik Täckmarks översättning

Lodmoor. Ett avsnitt från Weymouth Sands

Bibeln som litteratur. Ett avsnitt från The Pleasures of Literature i Sven Erik Täckmarks översättning

 

 

 

Denna sida uppdaterad 2 april 2012.