Beskrivning: Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsbrev

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

In English

 

Uppdateringar

2008-05-07

Nyhetsbrev nr 9, våren 2007

2008-05-07

Artikel av Sven Erik Täckmark från 1977

2008-06-03

Nyhetsbrev nr 10, hösten 2007

2008-06-26

Lodmoor i översättning av Sven Erik Täckmark från 1977

2008-08-24

Inbjudan till höstsamling lördag 30 augusti.

 

Information om kommande nyhetsbrev, nr 11.

2008-10-07

Innehåll i nyhetsbrev, nr 11.

2008-11-20

Bibeln som litterat ur i översättning av Sven Erik Täckmark från 1977

2009-08-26

Crister Enanders recension av Självbiografin i Tidningen Kulturen den 3:e augusti 2009

2011-04-07

Ändring av kontaktinformation

 

Policy

Hemsidan kommer att successivt uppdateras med det material som nu fattas.

Inget material som kan anses vara copyrightskyddat kommer att publiceras utan copyrightinnehavares godkännande.

 

Stilguide

Här några regler som kommer att följas:

·        inga frames

·        ingen reklam

·        inga störande ljud eller rörliga bilder

·        det finns ett antal huvudsidor, dessa nås från varje sida genom en meny till vänster

·        andra sidor nås genom att klicka på symbolen , det ska inte finnas länkar i text, annat än till mailadresser och andra hemsidor.

·        fonten som används är genomgående Verdana

·        sidorna är framtagna med Microsoft Word och ses förmodligen bäst i MS Internet Explorer och Mozilla Firefox.

 

 

Denna sida uppdaterad 15 augusti 2012.