Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Om sällskapet

Nyhetsbrev

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Newsletter no. 13 – Introduktion

av Lars Gustaf Andersson

 

Detta nyhetsbrev är i sin helhet svenskspråkigt och utgörs av en enda text, inledningskapitlet till The Art of Growing Old av John Cowper Powys, samt en kort kommentar av en av översättarna, Gunnar Lundin.

                      John Cowper Powys (1872 – 1973) är en av den engelskspråkiga litteraturens mest egensinniga personligheter. Hans omfångsrika författarskap omspänner poesi, romaner, essäer, filosofiska handböcker, litteraturkritik, självbiografier och dessutom dagböcker och brev. Han fick tidigt läsare i Sverige. Alf Ahlberg, legendarisk folkbildare, översatte 1935 The Meaning of Culture (1929) vars första svenska titel var Modern själskultur. Översättningen återutgavs 1994 som Kulturens mening. En av de ivrigaste svenska läsarna var Sven Erik Täckmark (1916–2007) som på egen hand satte sig in Powys’ författarskap, men också började en omfångsrik brevväxling med författaren i slutet av 1930-talet, och till slut besökte honom i Wales där han då bosatt sig.  Cedric Hentschel gav 1983 ut breven till ”Eric the Red”: The Letters of John Cowper Powys to Sven-Erik Täckmark.

                      Täckmark skulle fortsätta att intressera sig för författarskapet, och sent i livet – 1974   gav han ut den kanske viktigaste romanen av Powys, genombrottsverket Wolf Solent (1929). Den följdes 1977 av Dårarnas dans, en översättning av romanen Ducdame (1925).  Sven Erik Täckmark hade också påbörjat översättningen av Powys’ Autobiography från 1934. Ett manus fanns i stort sett färdigt redan i början på 1990-talet, men ett förlagshaveri och andra fataliteter kom emellan. När Täckmark plockade fram sin översättning flera år senare hade han bara tillgång till en ofullständig och svårtydbar karbonkopia.

                      Förläggaren och översättaren Mikael Nydahl tog sig an uppgiften att komplettera och rekonstruera översättningen, och gav 2009 ut Självbiografin på svenska. Sven Erik Täckmark fick aldrig uppleva utgivningen av denna bok som han ansåg vara en av de märkligaste han arbetat med. Däremot hann han göra färdigt översättningen av A Philosophy of Solitude (1933). Tillsammans med sin mångårige vän Gunnar Lundin kunde han 2003 lämna ifrån sig Ensamhetens filosofi, som i all sin korthet är en av de bästa ingångarna till Powys’ myllrande och näst intill    oöverskådliga författarskap. Täckmark och Lundin diskuterade andra projekt, och fastnade för The Art of Growing Old från 1944. Boken diskuterar åldrandets konst ur en mängd aspekter, vilket kommer till synes även om man bara läser dess inledning, vilket var den enda del som Täckmark och Lundin hann färdigställa innan Sven Erik Täckmarks eget åldrande hann ifatt honom. Det är en stor glädje att till sist få presentera detta fragment för den svenska publiken. Ytterligare en sten har lagts till pyramiden.

 

 

 

Denna sida uppdaterad 4 April 2012.