Beskrivning: Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Om sällskapet

Nyhetsbrev

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Newsletter no. 13 - Kommentar

av Gunnar Lundin

 

 

Hos John Cowper Powys har Goethes tanke om en Welt-literatur handfast förverkligats med poesin som allestädes närvarande syre. Han plockar logoi från Goethe och Platon och Lao-tse som päron från ett träd, kanske planterat samtidigt som kunskapens träd, men frukten är mindre teoretisk, och nya grenar tillkommer. Powys filosofiska skrifter är från ”the cradle endlessly rocking” till graven ett samspel mellan egna rön och diktarnas och filosofernas. Nu är han åldrad, och får allt starkare keltiska drag, berget Parnassos är vordet keltiskt; han blir the obstinate cymric. Han går från ålder till ålder, som från rum till rum, från en plats till en annan, finner att andra varit där förut, att det finns fördelar även på djupt förtalade platser, som ålderdomens.

               Sven Erik Täckmark åldrades med Powys. Vi hade översatt en av de filosofiska böckerna, nu ville han att vi skulle ta oss an något av de senare verken. In spite of var på förslag; det blev The Art of Growing Old.  Vi hann med första kapitlet, introduktionen.

 

 

 

Denna sida uppdaterad 4 April 2012.