Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsbrev

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Nyhetsblad Nr 10 – Ledare

av Lars Gustaf Andersson

 

När det här nyhetsbrevet når läsarna så vet säkert redan de flesta att Sven Erik Täckmark har gått bort; han lämnade oss på kvällen, torsdagen den 27 september, 91 år gammal. Torsdagen den 25 oktober jordfästes han vid en enkel ceremoni på Skogskyrkogården. Vi saknar honom, men är tacksamma för allt vad han gjort. Kondoleanser har nått sällskapet från flera håll, inte minst från Storbritannien där Sven Erik åtnjöt stor respekt. Vid Sven Eriks bår låg en blomstergärd från det brittiska sällskapet i blått, vitt, rött.

För att hylla Sven Eriks minne präglas det här nyhetsbrevet av några minnesord av Gunnar Lundin och Ritva Olofsson, samt ett kort referat av ett samtal Håkan Stockhaus hade med Sven Erik i somras. Gunnar Lundin publicerar också sin essä om Wolf Solent, en roman som gäckar oss alla.

I skrivande stund arbetar Mikael Nydahl med färdigställandet av Sven Eriks översättning av John Cowper Powys’ Autobiography. Det är kanske den största begivenhet vårt sällskap har varit inblandat i än så länge.

För att nå medlemmarna mer effektivt har styrelsen föresatt sig att samla in så många av medlemmarnas e-postadresser som möjligt. Jag vädjar till er att meddela era e-postadresser, enklast genom att sända dem till kassören Pertti Spets:  pertti.spets@comhem.se.

Glöm inte heller www.bjorner.com/powys.htm, sällskapets egen hemsida, administrerad av Olof Björner.

Andra hemsidor att bevaka är det brittiska sällskapets www.powys-society.org och Jacqueline Peltiers www.powys-lannion.net. Mer om aktuell Powyslitteratur kommer i nästa nyhetsbrev!

Jag kan inte säga att jag lärde känna Sven Erik Täckmark väl under vår gemensamma tid i sällskapet. Det jag emellertid fäste mig vid redan första gången jag träffade Sven Erik i hans lya på Åsögatan var med vilken självklarhet han rörde sig mellan Corwen och Stockholm, mellan London och Weymouth, hur han obekymrat vandrade mellan decennierna och ständigt lika nyfiket tittade ut mot den nya världen. Han var en av de mest fördomsfria människor jag stött på.

Gunnar berättar i sin levnadsteckning om de svåra för att inte säga tragiska omständigheter som formade Sven Eriks liv, och hur han ändå föreföll försonad med detta. I somras satt jag och läste John Cowper Powys’ dagböcker. En sommardag i början på trettiotalet antecknade Powys: ”[I]t’s possible to take hold of a great happiness like this so full of deep & liquid Peace & spread it out or sprinkle it out like Celestial Oil & Milk over hard hard days to come. This is a great secret. And I have learnt it. I learnt it from Tiresias who learnt it from Chiron the Centaur.”

Den hemligheten kände också Sven Erik Täckmark.

 

 

Denna sida uppdaterad 4 april 2012.