Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsbrev

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Nyhetsblad Nr 10

Sven Erik – en inspirerad karaktär

av Ritva Olofsson

 

När jag tänker på dig, Sven Erik, rinner det i minnet fram en artikel om dig i Södermalmstidningen 1994. Där stod att läsa om en färgstark antikvariatsinnehavare som såg ut som ”Söders svar på Einstein”. Men Sven Erik, du såg inte bara ut som Einstein, du hade något av hans elektricitet och kraft i ditt väsen. Det har också Powys vittnat om i sin brevväxling med dig. Genom dina översättningar har du introducerat Powys i Sverige och generöst delat med dig av dina erfarenheter av honom, inte minst genom att visa din unika specialsamling av hans verk på samtliga svenska universitetsbibliotek. Din iver att sprida kännedom om Powys resulterade även i en utställning av samlingen på Helsingfors stadsbibliotek hösten 1993 med professor Ingemar Algulin som introduktionsföreläsare. Ni blev bägge intervjuade i finlandssvensk radio och uppmärksammades i finlandssvensk press. Att jag nämner det är för att visa hur din entusiasm smittade av sig på så många personer i din omgivning. Din mångfacetterade personlighet, din humor och lyhördhet skapade en atmosfär omkring dig. Du var en sann vän som alltid trodde på mig och uppmuntrade mig när jag själv hade mina tvivel. Tack för att jag har fått lära känna dig.

 

 

Denna sida uppdaterad 4 april 2012.