Beskrivning: Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsbrev

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Nyhetsblad Nr 11 –
Kategorisk visdom, ibland ganska kosmisk

av Lars Gustaf Andersson

 

I ett äldre nummer  (no 60/2007) av The Powys Society Newsletter, kan man bekanta sig med en lista, inte olik den typ av kategoriska satsradningar som präglar mycket av vår kulturjournalistik. Det rör sig om ett utdrag ur ett privattryck som bokhandlaren G. F. Sims publicerade 1981, baserat på ett slags gästbok han lät cirkulera många år tidigare. Bland de medverkande i gästboken finns John Cowper Powys.  Den 7 maj 1958 skriver han vad han tycker om och vad han inte tycker om: Han tycker om ”cold milk drunk fresh” och ”looking at the outside of my favourite books from where I lie on my couch”. Till det han inte tycker om hör ”visiting other people” och ”people talking about their ’roots’”: ”But what I dread most of all for myself or for anyone else is Insomnia and I don’t like Pouring Rain or Heavy Snow or The Game of Cricket or Travelling by Bus or Car or Letting someone else post my letters”. Och vad han tycker mest om: ”Seeing the first dandelions”.

 

 

Denna sida uppdaterad 3 april 2012.