Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsbrev

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Nyhetsblad Nr 11 – Nytt i bokhyllan

av Lars Gustaf Andersson

 

Brittiska Powys Society (www.powys-society.org) fortsätter oförtrutet att ge ut sitt digra Newsletter. I det senaste, no 64 (July 2008) finns som vanligt spännande material om John Cowper Powys och hans krets, inte minst i form av rapporteringen från sällskapets olika sammankomster. Nyhetsbrevet är ju alltid rikligt illustrerat, och till höjdpunkterna den här gången får räknas George Charltons träsnitt till förstaupplagan av Mr. Weston’s Good Wine av Theodore Francis Powys. I det brittiska nyhetsbrevet annonseras också en ny titel som distribueras av Powys Society, Aspects of John Cowper Powys’s Owen Glendower av W. J. Keith. Keith, som är pensionerad professor i engelska vid Toronto University, är kanske för de flesta känd för de ”readers’ guides” han skrivit, vilka går att ladda ner från det brittiska sällskapets hemsida. I den nya monografin beskriver han den historiska och mytologiska bakgrunden till romanen Owen Glendower som är Powys’ försök att sammanfatta det walesiska och keltiska sagostoffet.

                      Jacqueline Peltier ger ut sitt la lettre powysienne som nu utkommit med no 15 (Printemps 2008). Här presenteras material på både franska och engelska, och som vanligt är det mycket man får för de 5 € som årsabonnemanget kostar (skriv till J.Peltier@laposte.net för mer information). Det aktuella numret är ägnat träd i diktning och tänkande.

              Som Peltier skriver i sin inledning är John Cowper Powys’ romaner fyllda med träd, ”ofta betraktade på nära håll, som om de fanns alldeles framför läsaren, med löven beskrivna i minsta detalj”. Här finns bland annat ett potpurri av citat från Rodmoor till Porius med träden i fokus. Thomas Nydahl bidrar med en essä om trädens patos, och han har gott sällskap: Thomas Hardy, Robert Desnos, Marcel Proust… Som vanligt erbjuder la lettre powysienne läsning som vidgar våra litterära horisonter. (Thomas Nydahl kan man för övrigt också läsa på nätet, där han i sin blogg,

http://nydahlsoccident.blogspot.com,

vid flera tillfällen skrivit om såväl John Cowper Powys som Sven Erik Täckmark.)

              Ett av Powys-forskningens ledande namn är Harald Fawkner, som sänt ut flera verk om Powys, där The Ecstatic World of John Cowper Powys (1986) intar en särställning. Hans lilla skrift Amorous Life. John Cowper Powys and the Manifestation of Affectivity från 1998 har nu utkommit i en andra upplaga på brittiska Crescent Moon (www.crescentmoon.org.uk). Här granskas Weymouth Sands och Owen Glendower. Och vill man läsa om i stort sett allt Powys har skrivit hänvisas nu till Morine Krissdóttirs stora biografi Descents of Memory. The Life of John Cowper Powys (se www.overlookpress.com  och www.ducknet.co.uk). På över fyrahundra sidor tecknas här den biografiska bakgrunden till Powys’ verk. Krissdóttir har haft tillgång till brev och dagböcker och annat arkivmaterial som bidrar till att ge Powys skarpare konturer. Det råder ingen tvekan om att detta är en epokgörande studie och ett stort genombrott i Powys-litteraturen. Margaret Drabble har skrivit om Krisdóttirs insats i Times Literary Supplement och betecknar hennes verk som ”a remarkable book” där inte minst Phyllis Playter får sin plats: ”Powys and the partner of his later years, Phyllis Playter, emerge from this chronicle as two powerful, fragile, brave and eccentric figures, characters from a myth they wove for themselves.(Recensionen publicerades 14 november 2007 och finns att tillgå elektroniskt på adressen

http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_
entertainment/the_tls/article2869490.ece
.

Glen Cavaliero skrev en uppskattande anmälan i The Powys Society Newsletter 62 (November 2007), men i Newsletter 63 (March 2008) opponerade sig Michael Kowalewski mot Krissdóttirs analyser vilka han såg som närmast destruktiva: ”… there is just a broken puppet at the end, without any interior”. Morine Krissdóttir försvarar sig i senaste Newsletter 64, och diskussionen har förmodligen bara börjat. Här finns mycket nytt källmaterial att ta ställning till, och många frågor att diskutera.

              John Cowper Powys var en hängiven beundrare av den modernistiska pionjären Dorothy Richardson, det vet vi inte minst genom den lilla skrift av Powys, Dorothy Richardson från 1931, som 1974 trycktes om av Village Press. Nu finns än mer material att tillgå; Janet Fouli har redigerat en stor volym med brevväxlingen mellan de två författarna, Powys & Dorothy Richardson. Detta utgör den nionde volymen i den brevutgåva som publiceras av Cecil Woolf Publishers i London, och som tog sin början med breven till Sven Erik Täckmark, Powys to Eric the Red, redigerad av Cedric Hentschel. (Förlaget nås på postadressen 1 Mornington Place, London NW17RP, och viss information om utgivningen finns på Jacquelin Peltiers hemsida

http://www.powys-lannion.net. Samtidigt kommer den tionde volymen i serien, Powys and Emma Goldman, redigerad av David Goodway. Båda brevvolymerna är läsvärda och vackert utförda, och det finns all anledning att återkomma till dem.

                      Det är alltså ingen ände på det myckna bokskrivandet. Dessutom finns det, som vi länge propagerat för, flera hemsidor som ägnas Powys och hans krets. Sedan en tid tillbaka har det svenska Powyssällskapet en egen hemsida, tack vare Olof Björners insatser: http://www.bjorner.com/powys.htm. På sidan finns uppgifter om sällskapet, ett antal artiklar, en bibliografi och inte minst en förteckning över Nyhetsbreven. Under sommaren har sidan bland annat fyllts på med ett avsnitt ur Weymuoth Sands i översättning av Sven Erik Täckmark, liksom en presentation av Powys, likaledes av Täckmark. Har man synpunkter eller frågor, eller kanske t o m material som skulle kunna vara intressant för hemsidan, når man webmastern på adressen

olof@bjorner.com.

 

 

Denna sida uppdaterad 3 april 2012.