Beskrivning: Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsbrev

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Nyhetsblad Nr 11 – Höstträff

av Håkan Stockhaus

 

Sällskapets medlemmar inbjöds lördagen den 30 augusti, att på Café Valand, korsningen Surbrunnsgatan / Sveavägen träffa författaren Gunnar Lundin. Wolf Solent var temat. Romanen, som skrevs i början av 1930-talet, skulle innebära John Cowper Powys genom-brott som författare. Att Powys sedermera nominerades till Nobels litteraturpris, i början av 1950-talet, var ingen tillfällighet.

                      Gunnar berättade att denna märkliga ro-man, i svensk översättning av Sven Erik Täckmark, gärna tar tag i läsaren så att han ständigt vill återvända till den. Kraften däri tycks inte bara fängsla gamla läsare utan även nya generationer. Den ges ständigt ut i nya upplagor. Allmängiltig och spännande berör den oss på ett existentiellt plan och dess många fasetter gör den vital och dynamisk. Til syvende og sidst är det en relationsroman där huvudpersonen vävs in i de mytologier som reglerar tillvaron och upplevelsen att vara människa.

                      En livlig debatt uppstod spontant efter Gunnars spännande vägledning till Powys Wolf Solent. Kan det sluta/börja bättre?”.

 

 

Denna sida uppdaterad 3 april 2012.