Beskrivning: Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsbrev

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Nyhetsblad Nr 12 – Alltid lika välmenande

av Håkan Stockhaus

 

Håkan Stockhaus förmedlar följande impression, dedicerad till John Cowper Powys och Sven Erik Täckmark med anledning av den svenska översättningen av The Autobiography:

 

Alltid lika välmenande

I tal som handling

Ty de visste

Att fotsteg genom frost och snö

Leder även över grönskande marker

Som till fält av ensamhet

Av renaste ökensand

Och stundom till våtmarker

Där fotstegen inte alltid leder framåt

En uppväckt närhet till landskapens hjärta

Förblir sedan hos Dig

Således, åt oss famnar naturen orden:

Hark and hear

Further on, go ahead

Find yourself

Be aware of

The transformation of the Nature

And thus your mind shall follow Further on, go ahead

It is still yourself

You are looking at

Don’t loose yourself

In your self image!

Alltid lika välkomnande

Ty gemenskapen, godmodet

Och förnöjsamheten

Uppstår ur det sinne

Som inte skiljer på

Den inre och den yttre naturen

 

För att citera Sven Erik om

Självbiografin:

 

Allt finns här

Varsamt samlat

Och förmedlat…

 

Enjoy and Endure!

 

 

 

 

 

Denna sida uppdaterad 3 april 2012.