Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsblad

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Nyhetsblad Nr 8 – Ledare

Olof Björner

 

Detta är mitt första nummer av nyhetsbrevet som ordförande i John Cowper Powyssällskapet i Sverige. Jag vill börja med att tacka Lars Gustaf Andersson för hans mycket inspirerande arbete som ordförande under sällskapets första år. Det är inte helt lätt att efterträda honom, men jag ska göra mitt bästa för att även i fortsättningen göra sällskapet till en livaktig mötesplats för alla älskare av John Cowper Powys.

När jag nu skriver detta sitter och samtidigt tittar ut genom fönstret i denna osannolikt varma novembermånad och ser dimmorna stiga upp som ånga ur markerna slår det mig att det är ”Powysväder” och jag kommer att tänka på det första kapitlet i Dårarnas dans. när Rook Ashover står och tittar ut från sitt sovrumsfönster och hans själ vandrar ut över månljusa ängar. Naturen blir även i denna karga och mörka månad inbjudande ja rent förförisk.

Mycket har skrivits om John Cowper Powys naturskildringar och vi har i detta nummer ytterligare ett mycket inspirerande bidrag till denna del av Powyslitteraturen. av Eivor Lindstedt, som doktorerade i Lund med avhandlingen John Cowper Powys: Displacements of Voice and Genre.

Detta nyhetsbrev avslutas med en intervju med vår hedersordförande Sven Erik Täckmark som träffade John Cowper Powys redan 1938 och som betytt så mycket för introduktionen av John Cowper Powys i Sverige. Det är därför med särskild stor glädje jag kan meddela att utgivningen av Sven Erik Täckmarks svenska översättning av Autobiography nu är i hamn och att boken kommer ut under senare delen av 2006.

 

Olof Björner

 

 

 

Denna sida uppdaterad 4 april 2012.