Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsblad

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Nyhetsblad Nr 8 – Notiser

Lars Gustaf Andersson

Från det brittiska Powyssällskapet har nyligen utsänts den femtonde årsskriften, The Powys Journal. Här porträtteras t ex John Cowpers bror Littleton i en artikel av Peter Tait, medan David Gervais analyserar John Cowpers förhållande till Dostojevskij. Charles Lock, professor i engelska i Köpenhamn och en världens främsta kännare av Powys, resonerar i en uppsats om den märkliga romanen Owen Glendower. Janet Fouli tar upp den tidiga romanen Wood and Stone och Susan Roland diskuterar Wolf Solent ur ett mytperspektiv. Aktuell litteratur recenseras som vanligt.

The Powys Society Newsletter utkom i juli med sitt femtiofemte nummer. Som vanligt innehåller det lilla häftet i A5-format en mängd recensioner, artiklar och notiser rörande syskonkretsen Powys. Det brittiska Powyssällskapet ägnar ju sig inte bara åt John utan också åt framförallt Theodor Francis Powys och Llewellyn Powys, men även andra i kretsen kring den illustra familjen. Särskilt läsvärd är Jacquelin Peltiers nekrolog över Cedric Hentschel. Hentschel var ordförande i det brittiska sällskapet under flera år på 1980-talet, men är för oss svenskar framför allt känd som utgivaren av John Cowper Powys brev till Sven Erik Täckmark. Under kriget vistades han i Uppsala och föreläste då om Powys och måste anses vara en av pionjärerna när det gäller att sprida Powys i den svenska offentligheten.

Jacquelin Peltier är inte bara skribent i The Powys Society Newsletter, hon utger ju också en egen fransk-engelsk tidskrift, la lettre powysienne, vilken utkommer med två nummer årligen, och hon redigerar dessutom en egen hemsida som återfinns på adressen http://www.powys-lannion.net. Under 2005 har två nummer av tidskriften kommit i rask följd. Vårnumret (no 9) innehåller bl a en betraktelse över Graal-myten av Peltier själv, och en hel del material om A Glastonbury Romance. Thomas Nydahl bidrar med en betraktelse över Ensamhetens filosofi och här finns också ett intressant utdrag ur T. F. Powys Soliloquies of a Hermit. Höstnumret (no 10) innehåller förutom ett bidrag av den nyss nämnde Cedric Hentschel än mer material om A Glastonbury Romance, bl.a. ett utdrag ur Eivor Lindstedts aktuella doktorsavhandling.

Det brittiska sällskapet kan kontaktas via sin hemsida, www.powys-society.org, eller genom sekreteraren Peter Lazare, 23 Mansfield Road, Taunton, Somerset, TA1 3NJ, England. Jacqueline Peltier kan nås via sin hemsida eller över adressen Jaqueline Peltier, Penn Maen, 14 rue Pasteur, 22300 Lannion, Frankrike, alternativt e-postadressen J.Peltier@laposte.net.

 

 

Denna sida uppdaterad 4 april 2012.