Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsbrev

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Nyhetsblad Nr 9 – Ledare

Olof Björner

 

Här kommer nu äntligen det nionde nyhetsbrevet från John Cowper Powyssällskapet. En rad olika olyckliga omständigheter ligger bakom detta och samma omständigheter har också medfört att det inte blev någon föreläsning vare sig i höstas eller nu i februari. Nu planerar vi att ha en föreläsning som anknyter till Självbiografin, som vi hoppas kommer ut i höst i Sven Erik Täckmarks översättning. Mer om detta i ett kommande medlemsbrev.

 

Detta nyhetsbrev innehåller information om vår hemsida på Internet, sedvanliga notiser från Powysvärlden av Lars Gustaf Andersson som i ett särskilt bidrag också pekar på motsatsernas förening vad gäller manligt och kvinnligt hos Powys. Detta nyhetsblads intervju med Sven Erik Täckmark handlar förstås om den förestående utgivningen av hans översättning av Självbiografin. Medlemsbladet avslutas med en dikt av Gunnar Lundin och ett smakprov från Självbiografin. 

 

Jag vill passa på att efterlysa bidrag till nyhetsbladet från er alla i föreningen. Vi behöver bidrag, stora som små, iakttagelser, synpunkter på Powys filosofi eller romanfigurer, Powys aktualitet i detta tidevarv av miljömedvetenhet, läsupplevelser…

 

Med förhoppning om ett spännande Powysår!

 

 

Denna sida uppdaterad 4 april 2012.