Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsbrev

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Nyhetsblad Nr 9 – Notiser

Lars Gustaf Andersson

Det brittiska Powyssällskapets årsbok, The Powys Journal vol. XVI, har nu utkommit i redaktion av J. Lawrence Mitchell och Charles Lock. Här finns flera artiklar om bröderna Powys. Mer specifikt om John skriver Charles Lock som bidrar med en uppsats om de homeriska romanerna, dvs Atlantis (1954) och Homer and the Aether (1959), samt Richard Maxwell som skriver om Porius (1951).

Från det brittiska sällskapet har nyhetsbrev no 59 utkommit (November 2006). Här finns som vanligt en mängd intressanta notiser och artiklar. Mest rörande är kanske några texter av och om John Cowper Powys’ son Littleton Alfred.

Den outtröttliga Jacqueline Peltier har under hösten utgivit tolfte numret av la lettre powysienne.  I centrum står romanen Weymouth Sands (1934) – en roman som man för övrigt kan bekanta sig med genom ett vackert bildspel på Jacqueline Peltiers hemsida:

(http://www.powys-lannion.net./Powys/Weymouth/weymouth.HTM ).

 

 

Denna sida uppdaterad 4 april 2012.