Beskrivning: Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsbrev

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Nyhetsbrev - Innehåll

 

Nr 1, 2000

Nr 2, 2001

Nr 3, 2001

Nr 4/5, 2002

Nr 6, 2003

Nr 7, 2004

Nr 8, 2005

Nr 9, våren 2007

Nr 10, hösten 2007

Nr 11, hösten 2008

Nr 12, hösten 2009

Nr 13, våren 2011

 

Nr 1, 2000

Ledare av Lars Gustaf Andersson

Tillblivelse av Håkan Stockhaus

Introduktion till John Cowper Powys av Sven Erik Täckmark

Styrelsen

Höstens sammankomst

Antikvariskt

 

Nr 2, 2001

Ledare av Lars Gustaf Andersson

I John Cowper Powys fotspår av Håkan Stockhaus

Att förenkla livet av Gunnar Lundin

En engelsman i Sverige av Lars Gustaf Andersson

Olika sätt att läsa av Sven Erik Täckmark

Ur John Cowper Powys Ensamhetens filosofi

Medlemsnotiser

Årsmöte

Styrelsen

Antikvariskt

Redaktion & kontakt

 

Nr 3, 2001

Ledare av Lars Gustaf Andersson

På ett tema av John Cowper Powys av Gunnar Lundin

Notiser

Vandraren Powys av Lars Gustaf Andersson

Den inre biografin och dess magiska värld av Ingemar Algulin

Medlemsnotiser

Antikvariskt

Redaktion & kontakt

 

Nr 4/5, 2002

Ledare av Lars Gustaf Andersson

Årsmötet 2002

På god fot med John Cowper Powys av Håkan Stockhaus

Powys Heritage Series av Lars Gustaf Andersson

Sven Erik Täckmarks besök hos John Cowper Powys, Corwen, Wales av Håkan Stockhaus

Kulturens mening av Thomas Nydahl

Mognad är allt av Gunnar Lundin

Karaktärsdaning – vilket ord av Owe Wikström

Lyckan kan nås med rätt metod av Matilda Jonsson

Notiser

Aktuellt

 

Nr 6, 2003 (felaktig numrerad Nr 2 på omslaget)

Ledare av Lars Gustaf Andersson

Notiser av Lars Gustaf Andersson

Dostojevskij och John Cowper Powys av Håkan Stockhaus

Något om folkbildning, Alf Ahlberg och Powys av Mats Myrstener

Rörelser för uppvaknande av Olle Hjern

Var Powys folkbildare? av Gunnar Lundin

Att samla John Cowper Powys av Olof Björner

 

Nr 7, 2004

Nyheter

Powys och filosofierna av Lars Gustaf Andersson

A Glastonbury Romance av Håkan Stockhaus

John Cowper Powys i Sverige av Thomas Nydahl

Några tankar kring John Cowper Powys: Ensamhetens filosofi av Thomas Nydahl

Jag påminner mig av Sven Erik Täckmark

 

Nr 8, 2005

Ledare av Olof Björner

Notiser av Lars Gustaf Andersson

Om ett föredrag av Håkan Stockhaus

John Cowper Powys: En nyansernas och variationernas mästare av Eivor Lindstedt

Oktober hos Täckmark av Gunnar Lundin

Redaktion och kontakt

 

Nr 9, våren 2007

Ledare av Olof Björner

John Cowper Powyssällskapets hemsida

Notiser av Lars Gustaf Andersson

Motsatsernas Förening av Lars Gustaf Andersson

”Livet Börjar Efter De Nittio” - En intervju med Sven Erik Täckmark av Håkan Stockhaus

Februari av Gunnar Lundin

Ett kort utdrag ur det nionde kapitlet i John Cowper Powys Självbiografi i Sven Erik Täckmarks översättning

 

Nr 10, hösten 2007

Ledare av Lars Gustaf Andersson

Sven Erik Täckmark av Gunnar Lundin

Sven Erik – en inspirerad karaktär av Ritva Olofsson

I närvaron av John Cowper Powys av Håkan Stockhaus

Vad hände Wolf Solent?  Ny fattning av ett Ibsentema av Gunnar Lundin

Om John Cowper Powyssällskapet

 

Nr 11, hösten 2008

Nytt i bokhyllan av Lars Gustaf Andersson

Översättandets våndor av Sven Erik Täckmark

Kategorisk visdom, ganska kosmisk
av Lars Gustaf Andersson

Höstträff av Håkan Stockhaus

Modern levnadskonst av Oscar Wieselgren

Om John Cowper Powyssällskapet

 

Nr 12, hösten 2009

Självbiografin – äntligen! av Lars Gustaf Andersson

Powys på svenska

John Cowper Powys: Ur Konsten att åldras

Alltid lika välmenande av Håkan Stockhaus

Om John Cowper Powyssällskapet

 

Nr 13, våren 2011

Introduktion av Lars Gustaf Andersson           

John Cowper Powys: Konsten att åldras: Inledning

Kommentar av Gunnar Lundin

Om John Cowper Powyssällskapet

 

 

 

Denna sida uppdaterad 4 april 2012.