Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsblad

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Bibeln som litteratur

ett avsnitt ur Pleasures of Literature

översatt av Sven Erik Täckmark

 

Del 3 av 9

 

Hämta hela texten som pdf

 

Här är pudelns kärna. Här är alltings djupaste innebörd. Vi bävar i närvaron av Det vi ej kan namnge, av Det som för oss liksom för Job tycks lika gott som ont med tanke på naturens likgiltighet och grymhet; och dock med denna bävan och i den grad vi erfar den grips vi av en känsla att det som vi kommit att kalla godhet är det enda som till sist betyder något.

Så är det. "Att känna är allt. Namnet självt är blott rök och larm, fördunklande himlens klara änne." Namn är intet och allt. Dess hörda stavelser är blott andedräkt och luft och vana. De är allt, ty bakom denna andedräkt, bakom denna vana, finns bävan, den bävan som pekar mot den enkla godheten liksom kompassnålen pekar mot norr! Vårt skepp går i kvav. Vi samlas till våra fäder. Dock "Herrens ord" – det vill saga den godhet som överlever oss – "förbliver evinnerligen".

Den okända Makt som väcker denna bävan tycks själv, att döma av Dess universums vägar, inte vara ett uns mindre besynnerlig än Jahve eller Elahim, men den bävan den väcker hos oss är en atmosfär, som vad man än må säga bättre passar det goda än det onda.

Vad vi benämner moral skiftar med tid och rum. Det är något som hör sedvänjan och konvenansen till, ofta något både fegt och grymt, men godhetens anda är densamma "i går, i dag och evärdeligt".

Och det är denna bävan, väckt av den Okände, med andra ord det som Israels profeter kallade Gud, som den barmhärtige upplever som något som är med honom till skillnad från den obarmhärtige som upplever det som något som är emot honom.

Gamla testamentet är en inspirationskalla för det släkte som av alla släkten allra mäktigast känt bävan inför den Okände; och när någon rättfram onkel Tom eller trohjärtad John Bunyan fördjupar sig i det betyder det föga hur "antropomorfisk" hans egen bild av den Okände är eller hur omoraliska Jehovas vägar är. Det enda som betyder något är att han känner Guds närvaro och fruktar Honom, tröstar och håller sin själ levande bland alla flyende ting i känslan av att vara i förbindelse med – och vad har vi för rätt att kalla en sådan känsla en illusion? – Det som är, Det som var och Det som skall komma.

Gamla testamentet ger oss inga försäkringar om livet efter detta, det befaller oss inte att vara andliga eller kyska. Det får oss inte att känna då1igt samvete ifall vi ljuger och slåss och frossar och dricker och hämnas på vara fiender. Det antyder ingen asketisk misstanke att det är fel att hopa rikedomar eller att sängens njutningar är syndiga.

Jakob eller Israel, de tolv stammarnas urfader, är minsann lika slug och lurig som den homeriske Odysseus, där han köpslår och grälar med sin svartsjuke gud och blidkar honom, precis som Odysseus gör med Athena.

Vari ligger då, kan man undra, det stora i denne patriarks karaktär? Vari ligger hem1igheten med den tjuskraft han utövar på alla de tå1iga och ödmjuka och fattade män och kvinnor som lärt sig berättelsen om "vår fader Jakob" utantill?

Ligger det inte, liksom i alla spännande historier, redan från början i protagonistens intensiva medvetenhet om sitt öde, i hans intensiva medvetenhet om allt vad han gör, allt det obändigt envisa i hans föresatser? Ligger inte hela hemligheten med Gamla testamentets tjuskraft över oss egoister i det som Goethe en gång kallade: " Allvaret ensamt gör livet till en evighet". Den klipske, den trånsjuke, den fridsamme och orubblige Jakob tar sitt öde med ett allvar, med en medvetenhet och en känsla av ansvar som är överväldigande och sublimt, inför vilken alla hinder försvinner såsom genom ett trollslag!

Tänk er hur den mannen måste ha känt sig när han vaknade på morgonen efter det där listiga bröllopet – och se, det var Lea! Men att i sju år till tjäna den kvinna som han älskade var lika oundvikligt för hans obändiga kynne som att stjäla Esaus förstfödslorätt. Varje soluppgång som blixtrande fyllde hans tält såg honom brottas med sin ängel, såg honom slå sitt huvud mot någon helig sten.

Hur gåtfull, hur märkvärdig, tänker han alltid, är inte denna gudalika plats, denna gudalika gryning, denna gudalika stund! Och där han klättrar allt högre upp på sin stege, fjärmande sig från tid och rum för att mota den Okände, blir han ofrånkomligen och självklart Israel, "härskarornas" fader!

Den mest spännande och dramatiska delen av de fyra böcker som följer efter Skapelseboken har att göra med Moses märkliga person, den hetsige ledaren och visionäre lagstiftaren, som måste ha varit ett slags inspirerad Merlin med sina neurotiskt ödmjuka sinneskast, sina blinda vredesutbrott, sin svartkonst och sitt nära förhållande till Jehova.

Vissa berättelser om Moses har själva den psykologiska äkthetens prägel hur flyktigt de än återges. Dit hor berättelsen om hur Aron och Miriam, hans bror och syster, satte sig upp mot honom, därför att han tog sig en etiopisk kvinna till hustru.

 

Beskrivning: sid67bild

Job på askhögen

 

Men vi får inte veta hela hemligheten med Moses mäktiga personlighet i den effekt hans vädjan hade på hans Gudomlige Vän mot dessa begabbande purister, en vädjan som var så verkningsfull att den stora sierskan, sjuk av skräck, flydde inför den etiopiska kvinnans och hela lägrets åsyn.

I denna enda mening förstår man varför engelsmannen, det mest individualistiska av alla folk, haft en sådan synnerlig förkärlek just för denna bok.

Då steg Herren ned i en molnstod och blev stående vid ingången till tältet; och han kallade på Aron och Miriam, och de gingo båda dit ut. Och han sade: "Hören nu mina ord. Eljest om någon är profet bland eder, giver jag, Herren, mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar. Men så gör jag icke med min tjänare Mose; i hela mitt hus är han betrodd."

 

Beskrivning: sid68bild

De tio budorden

 

Beskrivning: sid69bild

Mose och Aron inför Farao

 

 

föregående

1  2

  3  4  5  6  7  8  9

nästa

 

 

Denna sida uppdaterad 4 april 2012.