Beskrivning: p7

John Cowper Powyssällskapet

Första sidan

Om sällskapet

Nyhetsblad

Om John Cowper Powys

Biografi

Bibliografi

John Cowper Powys
på svenska

Kontakt

Om hemsidan

In English

Bibeln som litteratur

ett avsnitt ur Pleasures of Literature

översatt av Sven Erik Täckmark

 

Del 7 av 9

 

Hämta hela texten som pdf

 

Beskrivning: sid75bild1

Jesaja

 

Se, mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro mina vägar, säger Herren ... Kan då en moder förgäta sitt barn, så att hon icke har förbarmande med sin livsfrukt. Och om hon än kunde förgäta sitt barn, så skulle dock jag icke förgäta dig … Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i helighet uppå höjden; men ock hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan.

 

Det är som om psalmistens poesi hade fort med sig ett eko ur den Oändliga rymden.

Ty vad gör den Allsmäktige har utom att besvara ropet från den välbekanta psalmen som skälver genom människans förrådda nervsträngar likt vinden genom telefontrådarna:

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande ... Ty du har icke behag till offer, eljest skulle jag giva dig sådana; till brännoffer har du icke lust. Det offer, som behagar Gud, är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta.

Nej, det finns ingenting sådant hos Homeros och inte mycket därav hos Shakespeare. Det förekommer inte heller ofta i Gamla testamentet. Snarare tillhör det den speciella aspekt av Nya testamentet som Dostovjevsky är den störste moderne exponenten för.

Men sällsynt som det är är det den höjdpunkt mot vilken hela Gamla testamentet rör sig, sedan Kain, den förstfödde, beträdde jordens yta. Det är ingenting mindre än den psykologiska tomhet i hjärtedjupet vilken, när den fylls av den Okändes ande, blir vad Emily Brontë kallar "Guden inom mitt bröst".

Skillnaden mellan denna hebreiska tomhet i själen som blott kan fyllas av Anden bortom alla världar – hur mörk och sällsam denne Okände än är– och den metafysiska jaglöshet som försvaras av buddhismen ligger i att den förra behandlar den Okände som en person.

Det var Goethe som sade: "Och det finns rum även för detta", och när det gäller mig själv som en svuren fiende till det snustorra förnuftet kan jag bara säga att jag är stolt över att dela William Blakes åsikt då han sätter denna semitiska bok framfor all vår ariska metafysik.

Det enda jag med säkerhet vet någonting om är trots allt min egen själ, och den känner jag som något som älskar och hatar och njuter och plågas. Varför måste jag då tolka den Okände i matematiska symboler, som jag inte förstår något av, och i kemiska symboler som jag endast känner utifrån, medan jag förkastar som en barnslig analogi den levande identitet som jag känner så väl och inifrån!

Det är sant att dessa subtila intellektuella system, som intresserar sig för själen och dess räddning undan sig själv, manar oss att hänge oss åt en kallblodig vetenskaplig "frälsningsprocess", varigenom vi med hjälp av en utstuderat listig metod släpper den del av jaget som ändå är dömt att försvinna för att haka fast något återstående fragment vid det Absolutas hala spiraler.

Orsaken till att den judiska Bibeln så fullständigt trängt ut all denna ariska metafysik – i

varje fall vad vår anglosaxiska själ anbelangar – är att den tolkar världen med hjärtat snarare än med huvudet och finner, liksom den store Kant, att tingens hemlighet ligger i det mänskliga samvetets ingivelser snarare än i det mänskliga intellektets förslagna klokskaper.

Likväl förstår jag fortfarande inte varför inte Ödmjukheten inför den Okände och hängivenheten till Honom, på det enkla och trohjärtade sätt som psalmisten och profeterna beskriver det, skulle kunna lyfta oss in i det tidlösa lika effektivt som varje transcendental meditation.

Jesus gick dock ett steg längre än Psaltaren och profeterna, när han fällde de berömda orden om att förlora sitt liv för att vinna det; och bara det att den fantasimättade tonen hos psalmisten och profeterna förvandlar förhållandet mellan det timliga och det eviga snarare till poesi än till kemi och matematik är, som jag ser det, helt till dess fördel.

Mycket få lidelsefulla läsare av Bibeln har varit trogna anhängare av den etablerade kyrkan, ty andan i både Nya och Gamla testamentet är revoltens anda mot organisationer av varje slag.

Hur som helst är jag förvissad om att den växande fördomen mot Bibeln, som är så typisk för många av vår yngre generation, beror på att de förknippar den med det avskyvärda hyckleriet, den sluga elakheten, den halvt undertryckta liderligheten hos så många av dess officiella språkrör.

Men att hata Bibeln därför att många av dess läsare är frånstötande är lika absurt som att hata Homeros därför att man hade en otrevlig lärare i skolan. Häri ligger fördelen i att med friska ögon läsa denna bok som om den vore profan litteratur. Det ger den åter ett levande hjärta, det hjärta som förstörts av skrymteriet och de vidriga grymheterna i det förflutna.

Bibeln är stor litteratur, blott med den egenheten som de gamla walesiska böckerna skulle ha uttryckt det, att den ger vår jordnära visdom en hälsosam chock, det slags chock som Herkules gav Antaeus när han lyfte upp honom i luften. Men detta händer icke utan den eld som är profetens snarare än filosofens prerogativ.

 

Herrens hand kom över mig, och genom Herrens Ande fördes jag åstad och sattes ned mitt på slätten, som nu låg full med ben. Och han förde mig fram runt omkring dem, och jag såg, att de lågo där i stor myckenhet utöver dalen, och jag såg, att de voro alldeles förtorkade.

Och han sade till mig: "Du människobarn, kunna väl dessa ben åter bli levande?" Jag svarade: "Herre, Herre, du vet det."

 

Jag tror att de flesta av oss känner i sina hjärtan att det är lättare att uppskatta det Gamla testamentet – som litteratur – än det Nya.

Gamla testamentet innehåller den största samling poesi, historia, drama, rättsväsen, som någonsin sammanbragts i en enda volym, och det är skönt att vi kan läsa den som poesi eller mytologi eller förutsägelser, religiösa och profana, och att vi kan läsa den så som vi läser Homeros eller Shakespeare utan att förskriva oss åt dess budskap.

Det är emellertid något helt annat med Nya testamentet. Här möter vi, mening för mening, vers för vers, ord som har skapat hela den mystiska och rituella, moraliska och estetiska bakgrunden till vårt liv. Det var kanske länge sedan vi slutade att gå i kyrkan, men få av oss med någon känslighet eller fantasi eller nyfikenhet på livet har kunnat undgå de så välbekanta scenerna och orden i evangelierna.

När vi därför läser Nya testamentet i en "nykter", men på samma gång försiktig anda, snarare så som "djävlarna som tror och bävar" än som Herbert Spencer med bomullstussar i öronen, ja, då slås vi av hur mycket närmare Paulus skrifter är var egen tid än den magiska historia som berättas av Lukas eller av Johannes i dennes metafysiska kärlekspotpurrier. Och detta har sin förklaring i att Paulus är uppenbarelsens psykolog och att det ligger i psykologins väsen att dyka in i livets ocean och röra sig genom den på ett djupare plan än när det gäller magik eller metafysik. Med metafysikens hjälp kan vi skönja horisonterna och se var vattnet slutar och himlen börjar; med magikens hjälp kan vi få fiskarna att simma och fåglarna att flyga men i den "Nautilus" som kallas "Psyche" simmar vi rakt igenom själva elementets hjärta.

Den moderna kritiken anser att det fjärde evangeliet – det metafysiska – är av mycket senare datum än de övriga, ja, kanske det sista tillägget till Bibeln. Man tror dock att det funnits två tidigare dokument som de andra evangelisterna använt och av vilka ett utgör grundskissen till de händelser som senan kompletterades av dem, medan det andra är en anonym samling Jesusord.

 

 

föregående

1  2

  3  4  5  6  7  8  9

nästa

 

 

Denna sida uppdaterad 4 april 2012.